ADS BY VOICE

ޕީޕީއެމްއިން ސީދާހަރަކާތައް ނުކުމެއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަދު ފާހަގަކުރެވެމުންދާ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން މިހާރު ތިބީ މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމަތީގައެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ މި އިހްތިޖާޖުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިންޑިޔާ ބައްސަމުން ގެންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު