ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ ޒުވާނުން ކުޅޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!

ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ކުޅެން ދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ، ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދިން ހުޅުމާލޭގެ ޒުވާނުން ބުނިގޮތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުމުގެ މާކުރިން، ދަނޑުގެ ޓާފް ހަލާކުވަމުންދިޔަކަން އެ ޒުވާނުން ވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓ...

1 1 month ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU