ލަންކާ

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނާއި އެގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ ވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް!

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ސޮއިކުރެވުނު ވިސާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި އެގައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮ...

0 10 months ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU