ADS BY PIZZA KITCHEN

ޢައްސާން ބައިވެރިވި މުޒާހަރާއާއި މެދު ޔުމްނާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

- 4 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އިހުތިޖާޖާއި ގުޅިގެން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރޭ މުޒާހަރާއި ގުޅިގެން އެކަމަނާ ވަނީ ޓުވީޓެއްކުރައްވާފައެވެ.

"މިނިވަންކަމޭ ރައްޔިތުންނޭ ކިޔާފައި، މާސްކް އެޅުމެއް ގައިދުރުކަމެއް ނެތި، މި ދުވަސްވަރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ ހަމަ ރައްޔިތިންނަށްޓަކައި ބާ؟" ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ކޮއްކޮ ޢައްސާން މައުމޫން ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މި މުޒާހަރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޔުމްނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ލުއި ދީފައިވަނިކޮށް މި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރި ވި ފަރާތްތައް ފުލުހުން ވަނީ ދުރުކޮށް އެއްވި ސަރަހައްދުން ދުރައްޖައްސާފައެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ޕީޕީއެމްގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ މި އިހްތިޖާޖުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިންޑިޔާ ބައްސަމުން ގެންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ޔުމްނާ މައުމޫންމި ފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެކަމަނާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް އިން ވަނީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ހަރުކަށި ކުރުމަށް ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާއިއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޭސްތައް ދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފެންނަމުންނެވެ. 

75%

0%

25%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ހެހެހެ ކޮންމެހެން ހީނަ އެ ކާކުކަން ކަލެއަކައް އެނގޭ ކައްނުޖެހޭ

ހީނާއޭ؟؟ ކޮން ހީނާއެއް.ނުދަންނަން.

ހަބަރު