ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި

- 6 days ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިސްސަފުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޯވިޑް-19 އާއިގުޅިގެން ދެވޭ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް މިއަދު ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 220 ފަރާތަކަށް 2.9 މިލިއަން  ރުފިޔާ ދެވިފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މިއީ ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޯވިޑް ފެނުނު ދުވަސްކަމަށްވާ 2020 މާރިޗް 7ން ފެށިގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިތުރު ފަރާތްތަކަށްވެސް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑޭޓާ ވެރިފިކޭޝަން އާއި އެޕްރޫވަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދެވޭނެކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

50%

0%

50%

2 ކޮމެންޓް

ތި ވެރިފިކޭޝަން އަކާ އެޕްރޫވަލް އަކާ ދުވަހަކު ދެން ނިމޭ ތަނެއް ނާންނާނެ. އަހަރެމެން މޮޔަ ހައްދާފަ މޮޅެތި ސްޓަންޓް ތި ޖައްސަނީ.

އެލަވަންސް ލިބުނު އެއްވެސް ބަޔެއް ނިކަން ބުނެލަ ދީފާނަން ތޯ؟

ހަބަރު