ADS BY VOICE

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

- 1 week ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 48 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި ރޭޕްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ހިތަދޫގައި 48 އަހަރުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ހުށައެޅިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނެވެ. މި މައްސަލަައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު