ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 17 ވަނަ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ

- 6 days ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 17 ވަނަ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެޗްޕީއޭއިން ބުނިގޮތުގައި މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވަނީ 54 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ. މި އަންހެންމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ މިރޭ 23:20 ހާއިރުގައެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން އިތުރަށް މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއީ ނޭވާލުމުގެ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު، އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމަރޖެންސީ ރޫމަށް ގެންދެވުނު އަންހެނެކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު