ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އާ ކޮންފަރެންސް ރޫމް އާންމުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެކަމަށް ބުނެފި

- 1 month ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އާ ކޮންފަރެންސް ރޫމް އާންމުންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރގެ ކޮޓަރިކޮޅު ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ނޫން ފޮޓޯތަކެއް ކަމަށެވެ. 

އަދި އެ މިނިސްޓްރީގައި އަލަށް ހެދުނު ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އިވެންޓްތައް ބޭއްވުމަށްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިގޮތަށް ލިބޭ ފައިސާތައް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހެލްތު ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގެ 9ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ގާއިމްކުރެވުނު މި ކޮންފަރެންސް ރޫމަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ މޫމިނާ ހަލީމް މާލަމެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ނިސްބަތްކުރެވިގެން ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ރޫމް ހެދުމަށް ނިންމީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިތަން ހެދުމަށް ހިނގައިދިޔަ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

އައިސް ތި ބުނީ ހަމަ ތެދެއް

ތިވެސް ޔާމީނު ދައުރު ގަ ނަމަ އެމްޑީޕީ މީހުން ކޯރާޑި ހިފައިގެން ތަޅަން ދާނެ..

ހަބަރު