ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ތިނަދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ގއ.ވިލިނގިއްޔަށް އެރޭގޮތެއް ނުވި!

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް

ގދ.ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާދިނުމަށް  ގއ.ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހާ،  ވިލިނގިއްޔަށް ނޭރުވި އަނބުރާ ރަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 11:30 އެހާކަށްހާއިރު، ތިނަދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭން އެރަށަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ އެރަށަށް އަރުވަން ދެކޮޅު ހަދައި، ވިލިނގިލީގެ ބަޔަކު ބަނދަރުމަތީގައި އިހުތިޖާޖް ކުރުމުން އެކަން ވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ މީހެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެމީހާ ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ "ސަން"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެ އިހުތިޖާޖްގެ ބައިވެރިއަކު ބުނީ، އެފަރާތްތަކުން އިހުތިޖާޖް ކުރަމުން ދަނީ ވިލިނގިލީގައި ގާއިމުކުރި ކޮވިޑް-19 ފެސިލިޓީއަކީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށްބުނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގައި ހުންނަނީ އެންމެ ވެންޓިލޭޓަރެއް ކަމަށާއި، ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަދި ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުންޏެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު