ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ޞާލިހް ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭޑީބީން ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓުވައިފި

- 1 week ago 9 - ޝަފްރާޒް އހ

މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން ފަންޑުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނިފައިވާތީވެ އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ބޭރުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތަކުން މިފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫއުއެއް ހުއްޓުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޭޑީވީން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަނާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަން ފެށި 6.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓްއެވެ.

އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝަރުތުހަމަނުވާ ކުންފުންޏަކަށްކަމަށް އޭޑީބީން ބެލި ބެލިލުމުން ހާމަވެފައިވާތީވެ، އެ މަޝްރޫއު އަލުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން އަންގާފައިވެއެވެ. މިކަން ވަނީ "މިހާރު" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މި އަމަލަކީ އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންއަންނަނަ އޭޑީބީގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް ގެއްލިގެން ދާނެކަމެކެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއަށް ފަންޑުލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝްންގެ ތުހުމަތު ކުރަމުން އަންނަ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ މިފަދަ އެއްވެސް ޕޮރޮޖެއްކެޓެއް ކޮރަޕްޝަނާއި ހެދި ހުއްޓުވާފައިނުވެއެވެ.

އޮޅުވާލުމާއި މަަކަރާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި އޭޑީބީން އޮންނަނީ ވަރަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޮޅުވާލައިގެން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ޕްރޮޕޯސަލް ރިޖެޓްކުރުމާއި އޭޑީބީން ފަންޑްކުރާ އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް އެ ކުންފުންޏަށް. ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުރިމަތި ނުލެވުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވެފައިވަނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ކުންފުނިތަކުން، ހެއްކާ އެކު، މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ އާއްމުކުރި ޓެންޑާގެ ޝަރުތުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރުމުންނެވެ.

"ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލައި، އެހެން ހުރިހާ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދި ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި "މިހާރު" އާއި "މިހާރު" ން ހިންގާ އިނގިރޭސި ނޫސް "ދި އެޑިޝަން"ގައި ޖެހި ޚަބަރާ ގުޅިގެން އޭޑީބީން ވަނީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ޑިއުޑެލިޖެންސާ އެކު އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އަލުން ހުޅުވާލަން އެންގީ އޭޑީބީގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީއާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަން ފެންނަން އޮތުމުން" މިހާރު ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭޑީބީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަޝްރޫއު ނެޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑުން މިހާރު ވަނީ ކެންސަލް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

66%

13%

20%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
9 ކޮމެންޓް

ޙަމަ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް( ލަދުން ބޯހަލާކު)

ދެން ބުނަން ވީބާ ކުރީސަރުކާރާ ހެދިއޭ މިކަންވެސް ހުއްޓުވީ؟ އަދި އަމިއްލައަށް މުޅި ގައުމުވެސް ހުއްޓުވާނެ، ރޔާމީނު ސަރުކާރުގާ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުގެ ބައގަނޑު މުޅި ދުނިޔޭގާ ދުވުނީ ތުއަރިސްޓުން ނާންނަން ގޮވަމުން މިހާރު މި މެެހުނ ވެރިކަމަށް އައިސް ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުވެ މިއޮތީ އެދުވަސް ވެސް ދައްކަވާފަ މިމީހުނަށް މާތްﷲ ކަންތައް ހިއްމަވައި ދެއްވާނެ ގޮތެއް ކާކަށްތޯ އެނގެނީ، ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް ލިބެމުން މިދަނީ ކިހާ އިބުރަތެއްތޯ؟

ތީއީހާދަ ހެއވާވާހަކައެއދޯ؟ މިއީހުރިހާކަމަކަށ ޒިރޯޓޮލެރެނސު ދޭނވައުދުވެގެން ވުޖޫދުވިބައެއ.

އޭޑީބީ ގަނެލައިގެން ޔާމީނު ކުރި ކަމެށް ކުރީ

މި ސަރުކާރުން ޕާޓީ ބައްވަން ވީ ނޫންތޯ މިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަން!! ޙެ ހެ ހެ...ޢެމް ޑީ ޕީ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމާއި، ރައިއްޔިތުންނާށާއި. ދުނިޔޭގެ މުއައްސަސާތަކަށް މަކަރު ހަދާ ވައްކަން ކުރާކަން އިދިކޮޅުން ކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ހެކި މިއޮށް ފެންނަނީ!! ޢަދިވެސް މީހުން ލައްވާ ރިޕޯޓް ތައް ހަދާ ތިމާމެންގެ ރަގަޅު ފަރާތް ދައްކަން!!

ކޮބާހީވޭ ޒީރޯ ޓޮލެރަސް އައިހެން.

ހަބަރު