ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިގު މުއްދަތުގައި ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރުތައް އަދި ދެނެނުގަނެވޭ: ޑރ.ޝީނާ

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރާނެ އަސަރުތައް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ.ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޝީނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ބަލި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިކަމަށާއި، މިމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ބަލި ފެތުރޭވަރު ދަށްވާން ފަށާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ބިނާވެގެންވަނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް މީހުން އަމަލުކުރުމާއި މެދުގައިކަން ޝީނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން އެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޭސްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ނިޒާމަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަވެފައެވެ. އެގޮތުން ޑޮކްޓަރުންނާ، ނަރުހުން އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެފައިވާކަމަށް ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝީނާ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ހުރިހާ އެނދެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފުރިފައިވާކަމަށްވެސް ޑރ.ޝީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ދުނިޔޭގައި އުޅޭތާ މިވީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ވަރަކަށް މަސް ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މި ބަލީގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު