ADS BY VOICE

ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކޮންމެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދެނީ

- 1 week ago 0 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ލޮޓަސް ފިހާރައިން ކޮންމެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިކަން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު އާރިފް (އާއްޓޭ) ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އާއްޓޭ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް، ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފުޅިއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި ރަށްރަށަށް ސެނިޓައިޒަރ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފަށާނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 100އެމްއެލް އަދި 200 އެމްއެލްގެ ފުޅިތަކެއްކަމަށް އާއްޓޭ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ލޮޓަސް ފިހާރަ އަދި އާއްޓޭ ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ރަށްރަަށަށް ހޭންޑް ވޮޝް ފަދަ ތަކެތިވެސް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

50%

50%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު