ADS BY VOICE

ހޯނޑެއްދޫން ފެނުނު ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 35އަށް އަރައިފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގދ.ހޯނޑެއްދޫން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 35އަށް އަރައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވާ ގޮތުގައި އެރަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ ޖުމްލަ 35 ކޭސް ފެނިފައެވެ. އަދި އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި އެ ރަށުން 33 ކޭހެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެރަށުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ފަސް އަންހެނުންނާއި ފަސް ފިރިހެނުންނެވެ. މި ކޭސްތައް އެކަށައަޅާފައިވަނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 ފަރާތަކީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. އަނެއް ދެފަރާތަކީ ސެކަންޑްރީ ކޮންޓެކްޓުންނެވެ.

މި ރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ދެފަރާތެއް ވަނީ ގއ.ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މިވަގުތު އޮތީ މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަތުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު