ADS BY PIZZA KITCHEN

ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމަށް އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދި، އިދިކޮޅުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފި

- 10 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީގައި ދާދިފަހުން ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފްވެފައިވާތީ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމުގައި އާންމުން އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެގޮތުން އެޕާޓީތަކުގެ މައި އޮފީހުގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނީ "ހައްގު ފަންޑުފޮށި" ނަމުގައި ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމަށް އެހީވުމަށް ފަންޑްފޮއްޓެއް ހުޅުވައިފައެވެ. މި ފަންޑުފޮށި އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕްެރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ އެޑްވައިޒަރ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ސައިކަލް ބުރާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ 75،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފްވުމުގެ ސަބަބުން އެޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފަންޑު ފޮއްޓަށްވެސް ފައިސާ ލެވޭނެއެވެ. އަދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްއަކަށްވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަށްވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ތިޔައީ ކުށް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން. ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ.

ހަބަރު