ADS BY VATHIYARA

ޕޮލިސް އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އިންޑިއާގެ 165 ލޭބަރުން އައްޑޫސިޓީއަށް ދަނީ

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އަޅާ ޕޮލިސް ޓްރޭނިންގ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 165 ލޭބަރުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މިކަން ހާމަކުރެއްވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރެވެ.

އަލީ ނިޒާރު ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިން އެބަތިބިކަމަށެވެ. އަދި މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އިތުރު 200 ފަރާތް އައުމުން ކުރާނީ ކޮން ތަފާތެއްތޯ ނިޒާރު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއިން ގަމަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 165 ލޭބަރުންނަކީ ޕޮލިސް އެކެޑަމީގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަރާތްތަކުން ހެލްތު އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ކުރާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ޓްރެއިނިންގ އެކެޑަމީއަކީ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބެން ގާއިމްކުރާ މިލިޓަރީ ބޭހެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ދެން މި ގައުމުގާ ކަމެއް ދަމެއް އެނގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތީބާ! ނޫނީ ދިވެހި ރައިއްޔަތުން ނިކަމެތި ކޮށް ފަގީރު ހާލަތަށް ވައްޓާލުމަކީ މިހާރު ވެރިކަމުގަަ މި ތިބި ކޯލީޝަންގެ މަތިފަޑީގާ ތިބި ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަތިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތުމުން އާއްމު ރައިއްޔަތުން އުޅޭ ނިކަމެތި ހާލު މިހާރަށް ވުރެވެސް ދަށުދަރަޖަ އަކަށް ވައްޓާލާ އިތުރަށް ނިކަމެތި ކުރުމަކީ މި ބޭބޭފުޅުންގެ އުފަލަކީ ތޯއޭ؟

ހަބަރު