ADS BY PIZZA KITCHEN

ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމްއާ ގުޅުމާއި ގާތަށް

- 10 months ago 0 - އަމީން

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ގެރެތް ބޭލް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ޓޮޓެންހަމް އާއި ގުޅުމާއި ގާތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

2013 ވަނަ އަހަރު ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށް އޭރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއެއް ކަމަށްވާ 85 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ރެއާލްއާ ގުޅުނު ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން ބުނީ އޭނާ ތަމްސީލް ކުރާ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަށް މަޑު މަޑުން ކުރިއަށްދާ ކަމުގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖޮނަތަން އިތުރަށް ބުނީ، މިފަހަރު ބޭލް ރެއާލް ދޫކޮށްލުން ވަރަށް ގާތް ކަމުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭލް، ޗައިނާ ސުޕަ ލީގްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޖިއަންގްސޫއަށް ބަދަލުވުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް ރެއާލް ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ.

ރެއާލްއުން 31 އަހަރުގެ ބޭލް އެހެން ކްލަބަކަށް ދޫކޮށްލާނީ ދާއިމީ ނޫނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންތޯއާމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާއިރު މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗް މޮރީނިއޯ ވަނީ އެއްޗެކޭ ބުނަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނީ ބޭލް އަކީ ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށައި އެކަމަށް އިހުތިރާމުކޮށް އެހެން ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުްންތެރިންނާމެދު އޭނާ ބަހެއް ނުބުނާނަން ކަމުގައެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗް އަކަށް ހުރިއިރު އޭނާ ބޭލް ގެންނަން އެދުނު ކަމަށައި ނަމަވެސް އޭރު އެކަން ނުވިކަމަށްވެސް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ. މޮރީނިއޯ އިތުރަށް ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ރެއާލްގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލި ސީޒަނަށް ފަހު ބޭލް އެކްލަބަށް ގެންދިޔުމަށް މެދުވެރިވީ އޭނާގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ބޭލް ގެނައުމަށް ދެއްކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ކްލަބުގެ ރައީސް ބަރޯސާވުން ކަމުގައެވެ. މިއީ ސިއްރެއް ނޫން ކަމަށައި ބޭލް އަށްވެސް މިކަން އެނގޭނެކަމަށް މޮރީނިއޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

މޮރީނިއޯ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ފޯވަޑް ލައިން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަން ބޭނުންކަމަށް މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު