ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ޓޮޓެންހަމް އަދި އޭސީ މިލާން ޔޫރޯޕާ ލީގް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ

- 10 months ago 0 - އަމީން

ޓޮޓެންހަމް އަދި އެސީ މިލާން ޔޫރޯޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ކޮލިފައިން ބުރުން މޮޅުވެ ތިންވަނަ ބުރުން ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ކޮލިފައިން ބުރަށް ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކުރީ ބަލްގޭރިއަށް ނިސްބަތްވާ ލޮކޮމޯޓިވް ޕްލޮވްޑިވްގެ މައްޗަށް 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލް 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮކޮމޯޓިވުން ކާމިޔާބުކޮށް ޓޮޓެންހަމް ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލިއިރު ޓޮޓެންހަމް އަށް ސަލާމަތްވެވުނީ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ހެރީ ކޭން ޖަހައިދިން ގޯލުންނާއި ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އެންޑޮމްބެލޭ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލުންނެވެ. މި ދެގޯލުގެ ކުރިން ލޮކޮމޯޓިވްގެ ދެކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފަކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މެޗަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗް މޮރީނިއޯ ބުނީ ދެވަނަ ލެގެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި މެޗަށް ވަރުގަދަ ފުރަތަމަ އެގާރައެއް އަރުވަން ޖެހުނު ކަމުގައެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ޕެންޑަމިކްގެ ސަބަބުން މި މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން މެޗުތައް ފެށުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ކޮލިފައިން މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފަވަނީ އެއް ލެގަށެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ފައި ހަމަކުރުމަށް ވިއްދާފަ އޮތް އޭސީ މިލާން އެޓީމް ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 ކުންނެވެ. އަޔަލެންޑްގެ ޝެމްރޮކް ރޯވާސްއާއި ދެކޮޅަށް އޭސީ މިލާނުގެ ގޯލްތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އިބްރަހީމޮވިޗް އަދި ކަލްހޭނޯގްލޫ އެވެ.

މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން މިލާނުގެ ކޯޗް ޕިއޯލީ ބުނީ ކޮލިފިކޭޝަނުން ކަޓައިގެން ގޮސްފިނަމަ ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާގެ ޓީމް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ބޭކަރުވީސް ކަމަށައި މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅުވުމުގެ އަޒުމުގަ ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޔުއެފާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާރ ޕްލޭ ރޫލްތަކައި ހިލާފުވެގެން ލިބުނު ސަސްޕެންޝަނާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭސީ މިލާނަށް ވަނީ ޔޫރަޕުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

އޭސީ މިލާން އެންމެ ފަހުން ކުޅުން 14 މެޗުން ވަނީ ބިލިނުވެ ހިފަހައްޓާލާފައެވެ. މިއީ 2008 ގެ ފަހުން މިފަދަ ރެކޯޑެއް އެޓީމުން ދަމަހައްޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު