ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕިރްލޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުވެންޓަސްއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

- 10 months ago 0 - އަމީން

މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ސެރީއާގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE

ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި ސަމްޕްޑޯރިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް އެޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ދިން ބޯޅަ އަކުން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުލޫސެވިޗް ޔުވެންޓަސްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖެހިއިރު 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ލީޑް ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރ ބޮނޫޗީއެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް އެޓީމުގެ ތިންވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ޔުވެންޓަސް މެޗް ޑޮމިނޭޓް ކުރިނަމަވެސް މި މެޗުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ޕިރްލޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް ފެނިގެންދާއިރު މީގެ ކުރިން އޭނާ ބޮޑު ކްލަބެއް މެނޭޖްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ޕިރްލޯއަށް އޭނާގެ ކޯޗިންގ ބެޖް ލިބިފައިވަނީވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން 10 ވަނަ ފަހަރަށް އިޓަލީ ލީގް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ފުރުސަތު އޮތްއިރު ޕިރްލޯއާއެކު ޔުވެންޓަސްގެ އަމާޒު މި ސީޒަނުގައި ބޮޑަށް ހުންނާނީ ޗެންޕިއަންސް ލީގަށް ކަމަށް ގަބުލޫކުރެވެއެވެ. ސާރީގެ ކޯޗް ކަމުގެ ދަށުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް ލީގް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގައި އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފަ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު