ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ވިދާލް އިންޓަ މިލާންއާއި ގުޅުމާ ގާތަށް

- 10 months ago 0 - އަމީން

ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އަޓޫރޯ ވިދާލް އިންޓަ މިލާން އާއި ގުޅުމައި ވަރަށް ގާތަށް ޖެހިލައިފިކަމަށް ޔޫރަޕުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ވިދާލްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށައި ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އޭނާ އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށްވެސް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ފުޓްބޯޅަ މަސްދަރުތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް 33 އަހަރުގެ ވިދާލް އިންޓަ އާއި ގުޅެނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައެވެ. ނަމަވެސް، ދެ ކްލަބުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޓައާއެކު ވިދާލް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފިނަމަ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާއަށް 1 މިލިއަން ޔޫރޯ އިންޓަ މިލާން ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވިދާލް ސޮއި ކުރާނެކަމަށް ހަބަރު ފެތުރިފައިވާއިރު އޭނާއަށް މި ސީޒަނުގައި 5 މިލިއަން އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ސީޒަނުގައި 7 މިލިއަން ޔޫރޯ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށްވެއެވެ.

ވިދާލް ވަނީ އިންޓަގެ މިހާރުގެ ކޯޗް ކޮންޓޭއާއެކު ޔުވެންޓަސްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވިދާލް ވަނީ ޔުވެންޓަސްއާއެކު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ސީޒަނުގައި އިޓާލީ ލީގް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު