ADS BY VATHIYARA

ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލަކާއި ޓްރަކެއްޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ހުޅުމާލޭގައި ޓްރަކަކާއި ސައިކަލެއްޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްޓެއް ހިނގައިިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ރެޑްވޭވް ކައިރީ ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 18:00 ހާއިރުއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޑް ހިނގި އިރު ޓްރަކް ދުއްވަން އިނީ 30 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއްކަމަށާއި، ސައިކަލް ދުއްވަން އިނީ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޑްގައި އުޅަނދު ދުއްވަން އިން ދެމީހުން އަތުގައިވެސް އެ ކެޓަގަރީގެ ލައިސެންސް ނެތްކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާއަށެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލްއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މި އެކްސިޑްންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އާޒިފް/ މީސްމީޑިއާ

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު