ADS BY VATHIYARA

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ރަޖިސްޓަރކޮށްފި

- 4 weeks ago 0 - އަމީން

ދިވެހިރާއްޖޭގަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ ފޭން ބޭސް ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓާސް ކްލަބް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފިއެވެ. 

ADS BY MUSCMV

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯރޓާރސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް (އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ.އެމްވީ) މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ރާއްޖޭގައި ޔުނައިޓެޑް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އުފެއްދި މި ޖަމިއްޔާ އިފްތިތާހުވެގެން ދިޔުމާއިއެކު، އެ ކުލަބުގެ ގިނަގުނަ ކަންކަން ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ.އެމްވީ އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ.އެމްވީ އިން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި، މި ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން އެއްތަންކޮށް، ކުލަބަށް އޮންނަ ސަޕޯޓް ދިރުވާ އާލާ ކުރުމެވެ. އެއާއެކު ކުލަބާއި ގުޅުވައިގެން އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމައި، ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރެވޭ ގިނަ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ތިބި ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން އެއް ޕްލެޓްފޯމަކަށް ގެނެސް އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ.އެމްވީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގޫގުލް ފޯމް ( https://forms.gle/5pKBwY6LCcCwYomCA ) މެދުވެރިކޮށް މިހާރު އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެމް.ޔޫ.އެސް.ސީ.އެމްވީ އިން އަންނަނީ ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ ގްރޫޕެއްވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު