ADS BY PIZZA KITCHEN

މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ވަނީ އެކީހެން ނެތިފައި: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކީހެން ނެތިފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދަރަނީގެ ނުރައްކަލަކީ އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އިރު އެވަރަށް އާމްދަނީ ނެތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ނަގާފައިވާ ގިނަ ދަރަނިތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހަމަވެ، ދައްކަންޖެހެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ އެކީހެން ނެތިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހެނީ 2021-2023އާއި ދެމެދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ އެ ދަރަނިތައް އިތުރު ޖޫރިމަނާާއަކާ ނުލައި ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދާދިފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަސް ނިމުނުއިރު ޕަބްލިކް އަދި ޕަބްލިކް ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4.8 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. މިއީ 2019ވަނަ އަހަރުގައި ހުރި 4.4 ބިލިޔަން ޑޮލަރާއި އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވުމެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ކަލޭގެޔާ ތިޔައީ ޤައުމުގެ ރައީސް މީހާއެއް ނޫނޭ ތިޔައީ މަޖްލިސްގެ ރައީސްމީހާ ، ތިމީޔާއަށް ނުޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބުރާންތި ވިޔަސް ބޮޑުވަރެއް ވެފަ މިހުންނަނީ އެހެންނު ވާނީ ރައީސް އޭ އެބަ ކިޔާ ވިއްޔަ

ހަބަރު