ADS BY VATHIYARA

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 24 މީހުން!

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 24މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20 ދިވެހިންނާއި 4 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11،138އަށް އަރާފައެވެ.މީގެ ތެރެއިން 369 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 43 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،097ވަނީ އަރާފައެވެ

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު