ADS BY PIZZA KITCHEN

އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް އިދިކޮޅުން މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް އިދިކޮޅުން މަޖިލީހަށް ވައްދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން ނިންމާފައިމިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ހިނގައިދިޔައީ އާންމުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭފަދަ ބޮޑު ރޭޕް ކޭހެއް ނޫންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވުމާއިގުޅިގެންނެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދް "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުން މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށާއި މިކަމާއިގުޅިގެން މީޑިއާއަށް ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާ ބޮޑުވެ ޖިންސީ ގޯނާތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަދާފައިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން އިއްޔެ ވަނީ ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖެއް ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި 5 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ފަށަށްގެންގޮސް ނަސޭހާތްތެރިވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅުގެން މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިނުވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެބޭފުޅާ އާއި މެދު މީޑިއާގައި ފަތުރާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އެބޭފުޅާ ދެންނެވި އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް އޮޅޭކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމިއިރު، ސަފާރީ ކޭސްއާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެއާއެކު، އިމްރާން ވަނީ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު