ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުންކަމަށް ބުނެފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސްވާޖިބަކީ އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުން ކަމަށް އެޕާޓީ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓި އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 9 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމަށް އެޕާޓީ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް މިނިވަންކޮށް، 2023 ވަނަ އަހަރު އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ޤައުމުގެ ރިއާސަތު އިސްކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ނުދެކޭފަދަ އިޤްތިސާދީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކަށް ވާސިލްވި އަހަރުތަކެއް ކަމުގައެވެ.އަދި ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަން މިބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެ ޕާޓީއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ 9 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، މުޅި ދުނިޔެއަށާއި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ފަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު