ADS BY PIZZA KITCHEN

ތުރުކީއަށް ކުރިމަތިވި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ތައުޒިޔާގެ މެސެޖް ފޮނުވައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެއިޖިއަން ސީ ސަރަހައްދަށް އައި ނުރައްކާތެރި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެއިޖިއަން ސީއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން މީހުން މަރުވެ ޒަޚަމްވުމާއި ތުރުކީގެ އިޒްމިރް ސަރަހައްދަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ އެކީ ފުން ހިތާމައަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާނާއި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ތައުޒިޔާ ރައްދުކުރާ ކަމަށާއި، މަރުވި މީހުންނާއި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު ވީހާވެސް މަދުވުމަށް އެދި ދުއާކުރާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އެފަރާތްތަކަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާކުރާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 7.0ގެ ބާރުމިނުގެ މި ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީގެ އިޒްމިރް ޝަހަރުގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލާދީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި ބައެއް ފަރާތްތައް ވަނީ ތާށިވެފައެވެ. އެފަރާތްތައް ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާންމުންނާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ގުޅިގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު