ADS BY PIZZA KITCHEN

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

- 4 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މ،ފ އަދި ދ އަތޮޅު ހިމެނޭ ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ މައްސަލައެއް އޮކްޓޯބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު އެ މުއައްސަސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 49 އަހަރުގެ ފިރިރެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކަކީ އެ އިދާރާއިން ސީރިއަސް މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: ވަގުތު

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު