ADS BY PIZZA KITCHEN

ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ރެއާލް ހޯދައިފި

- 3 months ago 0 - އަމީން

ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ރޮޑްރިގޯ ޖަހައިދިން ގޯލާއެކު 3 ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކުރި ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ގްރޫޕް ބީގެ އެންމެ ވާދަވެރިވާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރި މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިންޓަ މިލާން ކުޅުނު މެޗް ނިމުނީ 3-2 ކުން ރެއާލް މޮޅުވެގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބެންޒީމާ އަދި ސާޖިއޯ ރާމޯސް ޖަހައިދިން ގޯލުތަކުން ރެއާލް ދެ ގޯލުގެ ލީޑެއް ހޯދިއިރު އިންޓަ މިލާންގެ މާޓިނޭޒް ޖެހި ގޯލާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނީ 2-1 ކުން ރެއާލް ކުރީގަ އޮވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ކެޕްޓަން ރާމޯސްގެ ޖެހި ގޯލަކީ އޭނާ ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން 100 ވަނަ ގޯލެވެ.

68 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޓިނޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެރިސިޗް ޖަހައިދިން ގޯލާއެކު ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެގެން ދިޔައިރު ރެއާލް އަށް މޮޅުވި ގޯލު ޖެހީ މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

ދާދި އެއްވަރަކަށް ދެޓީމުންވެސް ހަމަލާތައް އުފެއްދި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ގިނައިރު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެފައިވަނީ ރެއާލްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއާއެކު ތިން މެޗުން ލިބުނު 4 ޕޮއިންޓާއެކު ރެއާލް ގްރޫޕް ބީގެ 3 ވަނައަށް ޖެހިލައިފާއިވާއިރު އިންޓަ މިލާން އޮތީ ހަމަ އެދަދަށް މެޗް ކުޅެ 2 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ފުލުގައެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގަ އޮތީ ބުރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލާބެކް އޮތީ 5 ޕޮއިންޓާއެކީއެވެ. ވާދަވެރިކޮށް ފެންނަ މި ގުރޫޕުގެ ދެވަނައިގަ 4 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އޮތީ ޝަކްތާ އެވެ.

33%

33%

33%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު