ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މާލެ ސިޓީގައި އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަދީފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނަ މަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، މާލޭ ސިޓީގައި އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، މުބާރާތްތައް ފިޔަވައި ކޮންޓެކްޓް ސްޕޯޓްސްއާ އައުޓްޑޯ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 15 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނެހެން ކުޅިބަލަން ދެވޭއިރު، އެންމެންވެސް ތިބެންޖެހެނީ ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކޮށް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. 

އަދި ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ކުޅިވަރު ކުޅެން ނުދިއުމަށްވެސް ވަނީ އިރުޝާދުދީފައެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެޗްޕީއޭގެ މި އާ ލުއިތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ގައިޑްލައިނެއްގެ ދަށުން ޕާކް، މައިޒާން އަދި ދާރުލްއާސާރު ފަދަ ތަންތަންވެސް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު