ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 29 މީހުން!

- 6 days ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިތުރު 29 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެޗް.ޕީ.އޭއިން ޢާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް މިބައްޔަށް 29 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 19 ދިވެހިންނާއި 10 ބިދޭސީންނެވެ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12،384 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 351 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަންގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު 72 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 11،406 ވަނީ އަރާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު