މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު!

- 3 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ ޑރ.އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑރ މައުސޫމް މިހެން ވިދާޅުވި އިރު ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވައި، ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އޮންލައިން ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޑރ.މައުސޫމް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ގެސްޓުހައުސްތައް ހުޅުވުން ފަސް ކުރަން ޖެހުނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓު އިތުރުވަމުން އަންނާތީ ކަމަށްވެސް މައުސޫމް ފާހަކުރެއްވިއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހު ގެސްޓުހައުސްތައް ނުހުޅުވުނު ކަމުގައި ވިއަސް، އުއްމީދަކީ މިފެށޭ މަހުގައި މާލޭގެގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށްވެސް ޑރ.މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭ އިން މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ކޮވިޑް ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވަނީ ބަންދު ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއި، ދިވެހިން ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭ މިންވަރު ކުޑަވެގެން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު