ADS BY PROPERTY.MV

ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

- 10 months ago 0 - އަމީން

ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެންބަރު މަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް (އިބޫ) އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދް މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމައި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދާނެކަމުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީވަނީ އިބޫ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އިބޫ ރައީސްކަމައި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރެއްވީވެސް މޯދީއާއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް މޯދީވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން އަންނަ ޑިސެންބަރު މަހު ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު އެކަން އެގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ ރައީސްކަމައި އިބޫ ހަވާލުވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާ ގައުމަކަށްވާނީ އިންޑިއާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެގަމުގެ ވެރިންނައި ބައްދަލުކޮށް ދެ ގައުމުގެ ދެމުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކައި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

އެގޮތުން ދެގައުމުގެ މެދުގައި ވިސާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއިލާ މީހުން ކައިރިއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރު ކުރުމަށް ފަސޭހަވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު