ADS BY PIZZA KITCHEN

އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އާޖެންޓީނާގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި އަދި ކޯޗް ޑިއެގޯ މެރެޑޯނާ މަރުވެއްޖެކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އުމުރުން 60 އަހަރުގައި މެރެޑޯނާ މަރުވީ ކާޑިއަކް އެރެސްޓެއް ޖެހިގެންކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ބޮކަ ޖޫނިއަސް، ބާސެލޯނާ އަދި ނަޕޯލީއަށް ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މަރުވީ އާޖެންޓީނާގެ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު