ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރުޤްޔާކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 3 months ago 0 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ރުޤްޔާކުރުމުގެ ނަމުގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ބުނީ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި އަންހެނަކާ އޭނާގެ ތިން ދަރިންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް، އަންހެންމީހާއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދެމީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރާއި 39 އަހަރުގެ ދެ ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. އެގޮތުން 39 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 22:30 ގައެވެ.

އަދި 24 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 26ގެ ހެނދުނު 09:51 ގައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންނެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު