ADS BY PIZZA KITCHEN

މަރްޒޫޤަށް އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިޔާގެ މެރިޓް އެވޯޑް ދީފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުޅިވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިޔާ (އޯސީއޭ) ފަރާތުންދޭ އޯޑަރ އޮފް މެރިޓް އެވޯޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރްޒޫޤަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މަރްޒޫޤަށް މި އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަޓްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޯސީއޭގެ 39ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިންނެވެ. އެބޭފުޅާއަށް މި އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އޯސީއޭގެ ރައީސް ޝައިޚް އަހުމަދު އަލް ފަހުދު އަލް ސަބާހް އަދި އޮމާންގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ރައީސް ސައްޔިދު ޚާލިދް ބިން ހަމަދު އަލް ބުސައިދީއެވެ.

2009ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަރްޒޫޤަކީ އޯސީއޭ މީޑިޔާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްވެސް މެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މަރްޒޫޤަކީ ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައި ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި އެތްލީޓުންނަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވާ، އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ގިނަ މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު