ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމިންގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޑރ.ދީދީ

- 2 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމުރުފުޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރި ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކައެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޭރު ހުންނެވި ޑރ.އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްޤާޟީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު، ރައީސް ނަޝީދުގެ އަމުރަށް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައަކާއި، ރައީސް ޔާމިންގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނަގައިގެން ވަދެ ދެ ފަނޑިޔާރެއް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހްމީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޑރ.އަހްމަދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމިންގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރި ވާހަކައަކީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމިންގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޓިނު ނަގައިގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރު ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައެއް.ބަލަންޖެހޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލައަކީ، ޤާއިމްވެ އޮތް ލެޖިޓިމެޓް ސަރުކާރު ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން ވައްޓާލަން ރޭވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރުވުން/ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ" ޑރ.އަހްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު