ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަނީ

- 2 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން "ވިސްނާ" ނަމުގައި ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް އެކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ޕީޕީއެއް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މިޖަލްސާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި، ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ކަންކަން ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެކެވެ.

މިޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ސަފުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، މިޖަލްސާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްސަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލެމުންދާ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އަޑުއުފުލުން ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް މާލޭގައި ބާއްވާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅުމަށް ޝުޖާއު ވަނީ އެދިފައެވެ.ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ލުއިތަކާއެކު މިހާރު ވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ޙަފްލާތަކާއި، ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ މިހާރު ވަނީ ދީފައެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު