ADS BY PIZZA KITCHEN

ލ.ފޮނަދޫއާ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނީޓަރިންގއަށް!

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލ.ފޮނަދޫއާ ގުޅިފައިވާ ރަށްތައް މޮނީޓަރިންގއަށް ލުމަށް އެޗްއީއޯސީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެޗްއީއޯސީން ގ.އ ދެއްވަދޫއިން ލ. ފޮނަދޫއަށް ދަތުރުކުރި 4 މީހަކު ކޯވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޕީ.ސީ.އާރު ޓެސްޓް ހެދިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ނިމެންދެން ލ. ފޮނަދޫ އާ އެއްފަސް ވެފައިވާ ރަށްތައް ވަނީ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލެވިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މޮނީޓަރިންގއަށް ލެވިފައިވަނީ ލ.ފޮނަދޫ އަދި ލ.ގަމެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު