ADS BY PIZZA KITCHEN

ސަތޭކަ މީޓަރު ހަމަނުވާ ތަންކޮޅެއްގައި 1 ކިލޯމީޓަރު މަގުހެދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި: ޝިޔާމް

- 1 week ago 2 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި، ސަތޭކަ މީޓަރު ހަމަނުވާ ތަންކޮޅެއްގައި 1 ކިލޯމީޓަރު މަގުހެދޭ ވަރަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުން އަލުން ހަދާ އެމަގުގައި ފެންބޮޑުނުވާނެ ކަމަށް މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނިކޮށް އެމަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެމަގު ހަދައި އެމަގުގައި ފެނބޮޑުވުމުން އެކަމަށް ކިޔާނީސޯލިޙުވުމްތޯ ނޫނީ، ޝިފާވުންތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

"ކަނބާއައިސާ ރަނި ހިނގުން 100 މީޓަރު ހަމަނުވާ ތަންކޮޅެއްގައި 1ކިލޯމީޓަރު ހެދޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި. މިއަށް ކިޔަނީ ސޯލިޙްވުންތޯ ނޫނީ ޝިފާވުންތޯ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ޔަގީނުންވެސް." ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި ޑރ.މުޢިއްޒު ކަންކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ސްޕީޑްގައި މިސަރުކާރުން ކަންކުރަން ނޭގޭ ކަމަށްވެސް ޝިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެޔޭ ބުނަނީ ހަމަރަގަޅަށްކަން ސިންތިމާވާގެ ވާހަކައިން އެގިއްޖެއެވެ. އެހެންނޫނީ ތިފަދަ ވާހަކައެއް ނުދެއްކީހެވެ. އިއްޔެ، އެވެރިންނާއި ދިމާލަށް މިއަދު ތިމަގު ހެދިމީހުން ގޮވިގޮވެލި ވަރު އަޑުއިވުނު ނަމަ .....

ތިޔަ މަގެއް ހަދައިގެން ކަލޭމެންނަށް ހާދަ ވަރެކޭ ދޯ ތިޔަވަނީ؟ ހަސަދަވިޔަސް ބޮޑުވަރު!؟

ހަބަރު