ADS BY PIZZA KITCHEN

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 3ގެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 3އަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 3 ގެ ޓީޗަރެއް މިއަދު ވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިެވެ. މި ކޭހާއި ގުޅިގެން އެ ޓީޗަރުގެ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓުން ގޮތަށް ދިމާވެފައިވާ އިތުރު ޓީޗަރުން ވަނީ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ކަރަންޓީން ކުރެވުނު އިތުރު ޓީޗަރުންނާއި ޕޮޒިޓިވްވި ޓީޗަރު ދިމާވެފައިވަނީ ސްކޫލުން ބޭރުގައިކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާތީވެ އެއްވެސް ދަރިވަރެއް ކޮންޓެކްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު