ADS BY PIZZA KITCHEN

ގއ.އަތޮޅު ތަޢިލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގްރޭޑް 11ގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ވަނީ މިހާރު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ފުއާދު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 ގައި ކިޔަވަމުން ގެންދާ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެކުއްޖާ ސްކޫލަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންތަކަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާތީ މިހާރު ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ، އެދަރިވަރު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެކުއްޖާއާއި އެއް ގެއެއްގައި ދިރިއުޅުނު ދެއްވަދޫ ބައެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކުއްޖާއާއި އެކު އިތުރު ދެކުއްޖަކުވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ފުއާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެދަރިވަރާއި ސްކޫލުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްހެ ކުދިންތަކަކާއި ބައްދަލުވެފައިވާތީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފުއާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު