ADS BY PIZZA KITCHEN

ބީއެމްއެލްއަށް ހަމަލާދޭން މާލޭގެ ގޭންގްތަކަށް ގޮވާލަން: ޒުހައިރު

- 1 month ago 1 - ރިމާހް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނަށް ތުރާކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބީއެމްއެލްއަށް ހަމަަލާ ދިނުމަށް މާލޭގެ ގޭންގްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކުރީގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ޒުހައިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ޒުހައިރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ނެގޭނެ އަދަދުތައް މަދުކޮށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އުނދަގޫވާނެގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ބީއެމްއެލް އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތައް ބަލިކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އަދި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނަށްވެސް އެޕީލްކުރައްވާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވަނީ ގޭންގްތަކުން ބީއެމްއެލްއަށް ކުއްލި ހަމަލާ ދިނުމަށްވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުންވެސް މިހާރު އެއީ ދުޝްމަނުން"، ޒުހައިރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

24%

64%

12%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ތިޔަ ބޭންކުން އެކައުންޓު ތަކުން ވަގަށް ފައިސާ ކަނޑާފަ މީހުން މަސްއަލަ ޖެއްސީމާ ބުނަނީ ހައްގު ފައިސާއޭ ކަނޑަނީ. އަދި މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ފަނަރަ ހާސް ކަނޑައިގެން މަސްއަލަ ޖައްސާ އެތައް ވަރެއް ކުރީމާ ބުނީ މިހާރު ހުންނާނީ ތޭރަހާސް ޖަމާ ކޮށްފައޭ ދެން އެމީހާ ބުނީ ބަލަ ފަނަރަ ހާސް ނޫންހޭ ޖަމާކުރަން ޖެހެނީ ބުނީމާ ބުނިކަމަށްވަނީ ދެހާސް ރުފިޔާ އެއީ ތިމަންމެން ކުރި މަސައްކަތަށް ކެނޑި ތިންހާސް ކަމަށް.ފާޅުގަ ވައްކަން.

ހަބަރު