ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ލިވަޕޫލްގެ މެޗް ބަލާލުމަށް ކްލަބް360ގައި މިރޭ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ކްލަބްކަމަށްވާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ލިވަޕޫލްއިން މިރޭ ވާދަކުރާ ފޯރިގަދަ މެޗާ ގުޅިގެން ކްލަބް360ގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން މި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކުރަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓާސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް (އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީ)ގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިރޭ 21:30ގައި ފަށާ މި މެޗް ބެލުމަށް ކްލަބް360އަށް ހާޒިރުވާ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އެތަނުން ހިލޭ ކެއުމުގެ ބުފޭއެއް އަދި ކޮފީ ލިބޭނެގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން މި ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނީ އެ ކްލަބްގެ ޖާޒީ ލައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީގެ މެންބަރޝިޕް ކާޑް ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކްލަބް360 އަކީ އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީގެ އޮފިޝަލް ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް ޕާޓްނަރެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީގެ މަގްސަދަކީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކްލަބްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން އެއްތަންކޮށް، ގިނަ ޖީލުތަކަކަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަޕޯޓަރުން ދިރުވާ އާލާ ކުރުމެވެ. އެ ކްލަބުން ދަނީ މި މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. 

އެމްޔޫއެސްސީއެމްވީ އަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ހިންގުންތެރި ސަޕޯޓާސް ކްލަބް ކަން ފާހަގަކޮށް ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ އެކްލަބަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު