ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެޗްޑީސީގެ ޕާކްވޮލީ މުބާރާތުގައި ވޮލީގެ ވެޓެރަންސް ހިމެނޭ ގަދަ ދެ ޓީމެއް ކުޅެނީ!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭގައި އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "މައި ހުޅުމާލެ ޕާކްވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް"ގައި ދިވެހި ވޮލީބޯޅައިގެ ދުނިޔޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ދެ ޓީމެއް ނެރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިމަހުގެ 21 އިން 23 އަށް ހުޅުމާލޭ ޕާކް ބީޗް ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޓުގައި އޮންނަ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ދެ ޓީމްވެސް ވާދަކުރަނީ ސަނީ ސުއިޓްސް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓްގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ ސަނީ ސުއިޓް އިންގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ ޓީމަކާއި ސަނީ ޓްރީޓް ކެފޭގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ ޓީމެކެވެ.

ސަނީ ސުއިޓް އިންގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ނިޒާރު އިބްރާހިމް (ބޮޑޭ) ، އިބްރާހިމް ފަލާހް (ފަލާ)، އަހުމަދު ނިޒާމް (ޒޯރޯ) ، އަހުމަދު އަލީ (ކޮނެކާ) އަދި ސަމާއިލްއެވެ. އަދި ސަނީ ޓްރީޓް ކެފޭގެ ޓީމްގައި ހިމެނެނީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ރޮބަޓް)، އަހުމަދު ޝުޖާއު (ސެންސޯ)، އަޝްފާގު އާދަމް (އައްކަޅޭ) ، އަހުމަދު ޝަރީފް (ކަފަ) އަދި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ސަޓޯ)އެވެ. މި ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް މީގެ ކުރިން ވޮލީ ކޯޓްތަކުގައި ވިދާލާ ރަންވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެކެވެ.

ސަނީ ޓްރީޓް ކެފޭގެ ކޯޗަކީ އަހުމަދު ޝަރީފް (ކަފަ)އެވެ. ސަނީ ސުއިޓްސް އިންގެ ކޯޗަކީ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކެވެ. އެބޭފުޅާއަކީ ވެމްކޯގެ ޗެއާމަނެވެ.  

ދެ ޓީމްގެ މެނޭޖްމަންޓުންވެސް ވަނީ މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރެކްޓިސްތައް ބާއްވަން ފަށާފައެވެ. .މި ދެޓީމްގެ ތެރެއިން ސަނީ ޓްރީޓް ކެފޭގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ކާލި އިންވެސްޓްމަންޓް އެވެ. ސަނީ ސުއިޓް އިންގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ

މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ވޮލީބޯލް (އެފްއައިވީބީ) ގެ ޕާކްވޮލީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގެ ޚަބަރުތައް ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ގެނެސްދޭނެއެވެ

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު