ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ރަޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން މިރޭ ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެކްސިން ޖެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތެރިންނަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހޯދުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އެސްޓްރާޒެނެކާ ސިންގަޕޯރ ކުންފުންޏާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓަރވާން ޖެހެނީ ޚާއްސަ އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީއަށް ކޮވިޑް-19 ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް ވެކްސިންދޭން ގަސްދުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު