ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމެރިކާގެ 46ވަނަ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން ކުރައްވައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމެރިކާގެ 46ވަނަ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޖޯސެފް ރޮބިނެޓް ބައިޑެން ޖޫނިއަރ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހު ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެންއަށް މަގާމުގެ ހުވާލައިދެއްވީ އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް ޖޯން ގްލޯވަރ ރޮބަޓްސް ޖޫނިއަރއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ބައިޑެންއަކީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ދައުރުގައި އެބޭފުޅާގެ ނައިބު ރައީސްކަން އަދާކުރެއްވި ފަރާތެވެ. 

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު