ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 50ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި 50ވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9:50ގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމަޖެންސީ ރޫމްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މީހާގެ އުމުރަކީ 79 އަހަރެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު