ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބަރަހަނާ ޙާލުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ބަރަޙަނާ ޙާލުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ބަރަހަނާ ޙާލުގައި ހުރެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަދެއުޅުނު ބިދޭސީއަކު މިރޭ 20:29 ހާއިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

މި ސަރުކާރުވެސް އޮތީ ބަރަހަނާ ހާލުގާ، ދެން މިގަުމުގާ އުޅޭ މީހުން ވެސް އުޅޭނީ ބަރަހަނާ ވެގެން ނޫންތޯ؟ ބޮޑުސޯބު އެނބުރޭ ގޮތަކަށް ކުދި ސޯބުތައް ވެސް އެނބުރޭނީ.

ހަބަރު