ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާލޭ ސަބުދެލި މަގުގައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ސަބުދެލި މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓިގެން މިރޭ 19:45 އެހާކަންހާއިރު އެސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޭ ތިންވަނަ ބުރިން ވެއްޓިފައިވަނީ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ވެއްޓި އަނިޔާވެފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެެއް ކަމަށާއި، އެމީހާ މިހާރުވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު