ADS BY PIZZA KITCHEN

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް ފެށުން މިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަމަށްވާ އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕް 2021 ފެށުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ފެށުމަށް އޮތް މި މުބާރާތް ފެށުން ފަސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދަކީ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށާ ދުވަސްކަމުގައި ވާތީކަމަށް މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީން "ވޮއިސް"އަށް ވަނީ މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

"ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މި މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިސްވެރިޔާ ހަސަން ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ 32 ޓީމް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް އޮންނާނީ އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖް، ގަދަ 16، ކުއާޓަރ ފައިނަލް، ސެމީ ފައިނަލް އަދި ފައިނަލް އޮންނާނެކަމަށް ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސެމީ ފައިނަލް ހިސާބަށް މެޗްތައް އިންތިޒާމްކުރެވޭނީ ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

މިއީ ހުޅުމާލޭގެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އަގުބޮޑު މުބާރާތްކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެލްއެފް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 25،000 ރުފިޔާވެސް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު